Բլոգի պահոցներ

Պրիմա եվ Օկտավա


Պրիման և օկտավան բարեհնչյուն ինտերվալներ են, պատկանում են մաքուր ինտերվալների խմբին: Պրիման միևնույն հնչյունի կրկնությունն է, իսկ օկտավան որևէ հնչյունի և նրանից մեկ ութնյակ բարձր գտնվող նույնանուն հնչյունի միջև ընկած տարածությունն է: Օկտավան պաևունակում է 6 տոն:

Նյութի աղբյուր

Երաժշտության դասագիրք 7-8 դաս., 1976 թ.

Սեպտիմա


Սեպտիման հնչյունաշարի որևէ աստիճանի և նրանից հաշված յոթերորդ աստիճանի միջև ընկած տարածությունն է: Մեծ և փոքր սեպտիմաներն անբարեհնչյուն ինտերվալներ են: Մեծ սեպտիման պարունակում է  5 1/2 տոն, իսկ փոքր սեպտիման՝ 5 տոն:

Նյութի աղբյուր

Երաժշտության դասագիրք 7-8 դաս., 1976 թ.

Կվինտա


Կվինտան հնչյունաշարի որևէ աստիճանի և նրանից հաշված հինգերորդ աստիճանի միջև ընկած տարածությունն է: Պարունակում է 3 1/2   տոն: Կվինտան պատկանում է բարեհնչյուն ինտերվալների խմբին:

Նյութի աղբյուր

Երաժշտության դասագիրք 7-8 դաս., 1976 թ.

%d bloggers like this: