Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Այծքաղ – (Aytsqax) – Հոմանիշ


1. Այծաքաղ, քարայծ, կխտար

2. Գազել, վիթ, համույր, այծյամ, եղջերու, ջեյրան, մարալ, պախրա

Այծյամ – (Aytsyam) – Հոմանիշ


Համույր, վիթ, եղջերու, գազել, ջեյրան, այծքաղ, պախրա, եղնիկ, կխտար

Այծենակաճ – (Aytsenakach) – Հոմանիշ


Տառատոկ, յափնջի (բրբ.)

Այծահոտ – (Aytsahot) – Հոմանիշ


Այծերամակ, այծերամ, հոտ, հորան, այծհորան

Այծ – (Ayts) – Հոմանիշ


Քաղ, քոշ, նոխազ, ամիկ, ամլիկ, ալոջ

Այլերկրացի – (Aylerkraci) – Հոմանիշ


Օտարերկրացի, արտասահմանցի, տարաշխարհիկ

Այլևս – (Aylevs) – Հոմանիշ


1. Ամենևին, բոլորովին, երբեք, բնավ

2. Էլ, այլև, դարձյալ

Այլևայլություն – (Aylevaylutyun) – Հոմանիշ


1. Այլազանություն, բազմազանություն, զանազանություն

2. Առարկություն

Այլևայլ – (Aylevayl) – Հոմանիշ


Տարբեր, զանազան, այլազան, բազմազան, բազմապիսի

Այլև – (Aylev) – Հոմանիշ


Նաև, նույնպես, նմանապես

%d bloggers like this: