Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Այծքաղ – (Aytsqax) – Հոմանիշ

1. Այծաքաղ, քարայծ, կխտար

2. Գազել, վիթ, համույր, այծյամ, եղջերու, ջեյրան, մարալ, պախրա

Այծյամ – (Aytsyam) – Հոմանիշ

Համույր, վիթ, եղջերու, գազել, ջեյրան, այծքաղ, պախրա, եղնիկ, կխտար

Այծենակաճ – (Aytsenakach) – Հոմանիշ

Տառատոկ, յափնջի (բրբ.)

Այծահոտ – (Aytsahot) – Հոմանիշ

Այծերամակ, այծերամ, հոտ, հորան, այծհորան

Այծ – (Ayts) – Հոմանիշ

Քաղ, քոշ, նոխազ, ամիկ, ամլիկ, ալոջ

Այլերկրացի – (Aylerkraci) – Հոմանիշ

Օտարերկրացի, արտասահմանցի, տարաշխարհիկ

Այլևս – (Aylevs) – Հոմանիշ

1. Ամենևին, բոլորովին, երբեք, բնավ

2. Էլ, այլև, դարձյալ

Այլևայլություն – (Aylevaylutyun) – Հոմանիշ

1. Այլազանություն, բազմազանություն, զանազանություն

2. Առարկություն

Այլևայլ – (Aylevayl) – Հոմանիշ

Տարբեր, զանազան, այլազան, բազմազան, բազմապիսի

Այլև – (Aylev) – Հոմանիշ

Նաև, նույնպես, նմանապես

%d bloggers like this: