Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Անապակ, անապական – (Anapak, anapakan) – Հոմանիշ

Անարատ, մաքուր, անխառն, անպիղծ, անաղարտ, անեղծ, արդար

Անաչք – (Anachq) – Հոմանիշ

Աչազուրկ, կույր, ականատ, ակնատ

Անաչառ – (Anachar) – Հոմանիշ

1. Անկողմնակալ, անկողմնապահ, անկանխակալ

2. Արդար, արդարացի, արդարադատ, արդարամիտ, ճշմարտասեր, շիտակ, ուղղամիտ, օրինապահ, անկաշառ, անշահախնդիր

Անաչալուրջ – (Anachalurj) – Հոմանիշ

Անզգոն, անզգաստ

Անաշխատասեր – (Anashkhataser) – Հոմանիշ

Անբան, գործատյաց, լոդր, ալարկոտ, ծույլ, հույլ, հեղգ, պղերգ, մերկ

Անաշխատ – (Anashkhat) – Հոմանիշ

1. Հանգիստ

2. Անեկամուտ

3. Անգործ

Անանուն – (Ananun) – Հոմանիշ

Անհայտ, անհամբավ, անհռչակ

Անանուխ – (Ananukh) – Հոմանիշ

Դաղձ, նանա(ժող.)

Անանցանելի – (Anancaneli) – Հոմանիշ

1. Անանցավոր

2. Անանց, անկոխ

Անանց – (Ananc) – Հոմանիշ

1. Մշտնջենական, մշտնջենավոր, մշտական, հավերժական, հավիտենական

2. Անանցանելի

3. Անամոք

%d bloggers like this: