Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Անապակ, անապական – (Anapak, anapakan) – Հոմանիշ


Անարատ, մաքուր, անխառն, անպիղծ, անաղարտ, անեղծ, արդար

Անաչք – (Anachq) – Հոմանիշ


Աչազուրկ, կույր, ականատ, ակնատ

Անաչառ – (Anachar) – Հոմանիշ


1. Անկողմնակալ, անկողմնապահ, անկանխակալ

2. Արդար, արդարացի, արդարադատ, արդարամիտ, ճշմարտասեր, շիտակ, ուղղամիտ, օրինապահ, անկաշառ, անշահախնդիր

Անաչալուրջ – (Anachalurj) – Հոմանիշ


Անզգոն, անզգաստ

Անաշխատասեր – (Anashkhataser) – Հոմանիշ


Անբան, գործատյաց, լոդր, ալարկոտ, ծույլ, հույլ, հեղգ, պղերգ, մերկ

Անաշխատ – (Anashkhat) – Հոմանիշ


1. Հանգիստ

2. Անեկամուտ

3. Անգործ

Անանուն – (Ananun) – Հոմանիշ


Անհայտ, անհամբավ, անհռչակ

Անանուխ – (Ananukh) – Հոմանիշ


Դաղձ, նանա(ժող.)

Անանցանելի – (Anancaneli) – Հոմանիշ


1. Անանցավոր

2. Անանց, անկոխ

Անանց – (Ananc) – Հոմանիշ


1. Մշտնջենական, մշտնջենավոր, մշտական, հավերժական, հավիտենական

2. Անանցանելի

3. Անամոք

%d bloggers like this: