Category Archives: Հականիշների բառարան

Անդուր


Հմայիչ, գեղեցիկ, դուրեկան

Անդորր


Աղմուկ, անհանգիստ

Անդրանիկ


Կրտսեր

Անդեմ


Դիմավոր

Անդադար


Ժամանակավոր, անցողիկ

Անգույն


Գունավոր

Անգութ


Գթառատ, բարեսիրտ, գորովագութ

Անգթություն


Բարություն, գթություն, գթառատություն

Անգթանալ


Գթոտ դառնալ, կարեկցել

Անգետ


Գիտուն, բանիմաց

%d bloggers like this: