Category Archives: Արվեստ

As-dur (աս դուր) – Երաժշտական տերմին


Լյա-բեմոլ մաժոր

As (աս) – Երաժշտական տերմին


Լյա-բեմոլ

Appassionato (ապասիոնատո) – Երաժշտական տերմին


Կրքոտ, խանդավառ

con anima (կոն անիմա) – Երաժշտական տերմին


Ոգեշունչ, սրտանց

Anima (անիմա) – Երաժշտական տերմին


Հոգի

Andantino (անդանտինո) – Երաժշտական տերմին


Անդանտեից մի քիչ արագ

Andante (անդանտե) – Երաժշտական տերմին


Հանդարտ, չափավոր, դանդաղ

a-moll (ա մոլ) – Երաժշտական տերմին


Լյա մինոր

Amabile (ամաբիլե) – Երաժշտական տերմին


Հաճելի, դուրալի

Allegro (ալեգրո) – Երաժշտական տերմին


Արագ, աշխույժ, կենսուրախ

%d bloggers like this: