Category Archives: Երաժշտական տերմինների բառարան

Attacca (ատակա) – Երաժշտական տերմին


Անմիջապես անցնել հաջորդ մասի կատարմանը

A tempo (ա տեմպո) – Երաժշտական տերմին


Նախկին տեմպով

Assai (ասաի) – Երաժշտական տերմին


Ուժեղացնում է այն բառի նշանակությունը, որի մոտ գրվում է օր.` Allegro assai — շատ արագ, ավելի արագ, քան Allegro-ն է

as-moll (աս մոլ) – Երաժշտական տերմին


Լյա-բեմոլ մինոր

As-dur (աս դուր) – Երաժշտական տերմին


Լյա-բեմոլ մաժոր

As (աս) – Երաժշտական տերմին


Լյա-բեմոլ

Appassionato (ապասիոնատո) – Երաժշտական տերմին


Կրքոտ, խանդավառ

con anima (կոն անիմա) – Երաժշտական տերմին


Ոգեշունչ, սրտանց

Anima (անիմա) – Երաժշտական տերմին


Հոգի

Andantino (անդանտինո) – Երաժշտական տերմին


Անդանտեից մի քիչ արագ

%d bloggers like this: