Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Ամուլ – (Amul) – Հոմանիշ

Չբեր, անպտուղ, անբեղմնավոր, ստերջ (կենդանի)

Ամրություն – (Amrutyun) – Հոմանիշ

1. Կարծրություն, պնդություն

2. Կայունություն, հաստատունություն

3. Բերդ

4. Դիրք

Ամրոց – (Amroc) – Հոմանիշ

 

1. Բերդ, ամրություն, բերդ-ամրոց

2. Դղյակ

 

Ամրացնել – (Amracnel) – Հոմանիշ

 

Ամրապնդել, պնդացնել, պնդել, ամրակել

 

Ամրապնդել – (Amrapndel) – Հոմանիշ

 

Ամրացնել, պնդացնել, պնդել, ամրակել, ցեմենտել

 

Ամրանալ – (Amranal) – Հոմանիշ

1. Կարծրանալ, պնդանալ, կոշտանալ, կորդանալ

2. Ամրապնդվել, հաստատվել

3. Դիրքավորվել

Ամրակուռ – (Amrakur) – Հոմանիշ

Ամրապինդ, ամրակառույց, ամուր, միաձույլ

Ամրակազմ – (Amrakazm) – Հոմանիշ

 

Պնդակազմ, քաջառողջ, ջլապինդ

 

Ամսագիր – (Amsagir) – Հոմանիշ

 

Հանդես, ամսահանդես, պարբերական

 

Ամպուզամպ – (Ampuzamp) – Հոմանիշ

 

Ամպամած, թխպամած: Մեգ, մառախուղ, մշուշ, շամանդաղ, թուխպ, բալ