Category Archives: Հոմանիշների բառարան

Այսահար – (Aysahar) – Հոմանիշ

Դիվահար, լուսնահար, լուսնոտ, դիվոտ, ընկնավոր

Այս – (Ays) – Հոմանիշ

Դև, չարք

Այպանել – (Aypanel) – Հոմանիշ

1. Ծաղրել, ծանակել, խայտառակել

2. Նախատել, պարսավել, պախարակել, հանդիմանել

Այպ – (Ayp) – Հոմանիշ

1. Պակասություն

2. Ամոթ

Այնուհետև – (Ayunhetev) – Հոմանիշ

Հետո, ապա

Այնտեղ – (Ayntex) – Հոմանիշ

Անդ, անդր, հոն (արևմտ.)

Այծքաղ – (Aytsqax) – Հոմանիշ

1. Այծաքաղ, քարայծ, կխտար

2. Գազել, վիթ, համույր, այծյամ, եղջերու, ջեյրան, մարալ, պախրա

Այծյամ – (Aytsyam) – Հոմանիշ

Համույր, վիթ, եղջերու, գազել, ջեյրան, այծքաղ, պախրա, եղնիկ, կխտար

Այծենակաճ – (Aytsenakach) – Հոմանիշ

Տառատոկ, յափնջի (բրբ.)

Այծահոտ – (Aytsahot) – Հոմանիշ

Այծերամակ, այծերամ, հոտ, հորան, այծհորան